Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε χαμηλό δεκαετίας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το 2022

Οι 72.847 «καθαρές» θέσεις εργασίας το 2022 αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση της ελληνικής οικονομίας από το 2012. Θετικό το ισοζύγιο τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία του Εργάνη.

Σε χαμηλό δεκαετίας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το 2022

Θετικό ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο το Δεκέμβριο και συνολικά το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Ωστόσο, όπως καταγράφει το σύστημα, οι 72.847 «καθαρές» θέσεις εργασίας αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση της ελληνικής οικονομίας από το 2012, όταν και είχαν χαθεί 72.014 θέσεις εργασίας. 

Συγκεκριμένα στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.911.305 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.838.458 (1.734.032 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 1.104.426 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 2022 του έτους ήταν θετικό κατά 72.847 θέσεις εργασίας.

Από τις 2.911.305 προσλήψεις, οι 1.486.631 είναι για θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι 1.152.426 αφορούν σε μερική απασχόληση και 272.248 θέσεις αφορούν σε εκ περιτροπής απασχόληση. 

Το Δεκέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 204.101 ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.234 (69.282 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 125.952 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Δεκεμβρίου ήταν θετικό κατά 8.867 θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το Δεκέμβριο του 2022 και το σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν την θετική πορεία της αγοράς εργασίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που ανέκυψαν κατά την περίοδο αυτή. Υπενθυμίζεται ότι από την ετήσια έκθεση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το 2022 η οποία βασίζεται στον πίνακα προσωπικού που υποβάλουν ετησίως όλοι οι εργοδότες, προκύπτει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3% σε σχέση με το 2019 και των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4%.

*Δείτε το δελτίο Εργάνη για τις ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v