Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οκτώ ανάδοχοι για την ψηφιοποίηση αρχείων Δικαστηρίων, έργο €97 εκατ.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας αλλά και σημαντικά ονόματα από τον χώρο της πληροφορικής και των κατασκευών αναλαμβάνουν τη σάρωση αρχείων 368 Δικαστηρίων.

Οκτώ ανάδοχοι για την ψηφιοποίηση αρχείων Δικαστηρίων, έργο €97 εκατ.

Η Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προϋπολογισμού 97,153 εκατ. ευρώ, μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας ανέθεσε τη συμφωνία-πλαίσιο για την ολοκλήρωση του έργου σε 8 εταιρείες-κοινοπραξίες.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων - Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά. Πρόκειται για τα αρχεία του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, των Ειρηνοδικείων, των Εισαγγελιών Εφετών, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Εφετείων, των Πρωτοδικείων και των Πταισματοδικείων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν εκτιμώνται σε 300.244.990.

Ειδικότερα η ΚτΠ αποφάσισε την κατακύρωση  για το έργο: «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης», συνολικής αξίας μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης  78.349.772,81 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία με ΦΠΑ: 97.153.718,28 ευρώ) στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

 • στην Εταιρεία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» αντί του συνολικού μέγιστου ποσού 
 • στην Ένωση Εταιρειών «Uni Systems - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ»
 • στην Ένωση Εταιρειών «PROFILE-NOVA»
 • στην Εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 • στην Ένωση Εταιρειών: «VODAFONE - INFORM - COSMOS COMPUTERS»
 • στην Ένωση Εταιρειών: «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GLOBITEL Α.Ε. - MASTER Α.Ε.»
 • στην Ένωση Εταιρειών: «NETCOMPANY - INTRASOFT S.A. & QUALCO S.A.»
 • στην Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου, έως του ποσού των 38.848.886,41 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από τους Αναδόχους εντός 36 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, που αναφέρεται στις Προσφορές τους.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες:

 • Σάρωση των αρχείων 368 Δικαστηρίων που συμμετέχουν στο έργο και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με λέξεις-κλειδιά.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης με εξειδικευμένες εφαρμογές.
 • Ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία συστήματος διαχείρισης διαδικασιών, εγγράφων και αρχείων/ συστήματος ψηφιακής αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο) εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές.

Στο σύστημα αυτό θα εισαχθεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού από το σύνολο των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου, προκειμένου να αξιοποιείται από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το έργο, το οποίο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη του 2025, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της ελληνικής Δικαιοσύνης, με στόχο όλα τα δικαστήρια της χώρας να "ενωθούν" μεταξύ τους, παρέχοντας τη δυνατότητα κατάθεσης και ηλεκτρονικών δικογράφων.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν του παρακάτω άξονες υλοποίησης:

 • Δικαστική διαφάνεια μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Ομογενοποίηση, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Ψηφιακή ολοκλήρωση των συστημάτων των δικαστηρίων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με στόχο όχι μόνο την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης αλλά και τη διαφάνεια και την ποιότητα.
 • Αναβάθμιση μηχανισμών διαχείρισης ελέγχων, ανάπτυξη εφαρμογών για την διαχείριση του μαύρου χρήματος, την κατοχύρωση της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και την εθνική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Έξυπνες Υποδομές με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη μείωση εξόδων αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εμπλεκομένων στο σύστημα της Δικαιοσύνης.

Στους ειδικότερους στόχους περιλαμβάνονται η ενίσχυση ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας με αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία JUSTICE-CLOUD, μέχρι να ενσωματωθεί στο Κυβερνητικό νέφος Δημόσιου Τομέα, η ομογενοποίηση διαδικασιών και η δημιουργία της «Artificial Intelligence for Justice”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v