Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς προχωρούν έργα ύδρευσης 250 εκατ. ευρώ

Προς υπογραφή δύο νέες συμβάσεις έργων ύδρευσης και άρδευσης με χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Προσωρινοί ανάδοχοι ΤΕΡΝΑ και Άκτωρ αντιστοίχως.

Πώς προχωρούν έργα ύδρευσης 250 εκατ. ευρώ

Την υπαγωγή δύο μεγάλων έργων ύδρευσης και άρδευσης σε χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους (ΠΔΕ και Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025) δρομολογεί το ΥΠΟΜΕ, υποκαθιστώντας το κενό που δημιουργήθηκε μετά την απένταξη των συγκεκριμένων έργων από τους πόρους του ΤΑΑ, όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί.

Πρόκειται για έργα αθροιστικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, οι διαγωνισμοί των οποίων έχουν ήδη προσωρινό ανάδοχο. Αναλυτικότερα, πρόκειται για έργα ύδρευσης στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ, αλλά και το Φράγμα Τσικνιά στη Λέσβο με ανάδοχο την Άκτωρ (όμιλος Ιντρακάτ).

Ύδρευση Πρέβεζας - Άρτας – Λευκάδας

Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορούσε στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Το προς κατασκευή νέο δίκτυο μεταφοράς νερού ύδρευσης διαχωρίζεται στα εξής επί μέρους τμήματα:

  • Έργα υδροληψίας και κεφαλής, το οποίο αφορά στη διάταξη για τη συλλογή των υδάτων από τις πηγές Αγ. Γεωργίου και τη διοχέτευσή τους στα έργα μεταφοράς και διανομής.
  • Περιλαμβάνονται τα έργα σύνδεσης με τις υφιστάμενες δεξαμενές υδροληψίας και ο νέος θάλαμος υδροληψίας από την έξοδο του οποίου ξεκινά ο νέος αγωγός μεταφοράς Μ.
  • Αγωγός μεταφοράς προς Λευκάδα (Αγωγός Μ), συνολικού μήκους 87.903,25μ.
  • Αγωγός Άρτας (Αγωγός Α), συνολικού μήκους 10.509,05μ.
  • Αγωγός προς νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρεβεζας (Αγωγός Σ), συνολικού μήκους 608,65μ, για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής Σμυρτούλας.
  • Αγωγός προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς (Αγωγός Λ), συνολικού μήκους 1.389,00μ.
  • Αγωγός προς νέα δεξαμενή στη θέση Φρύνι (Αγωγός Φ), συνολικού μήκους 3.252,77μ.
  • Έργα ταμίευσης, τα οποία αφορούν στην κατασκευή δύο νέων δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού. Η μία δεξαμενή προβλέπεται να γίνει κοντά στον ΑΔΑ: οικισμό της Νικόπολης στην περιοχή της Σμυρτούλας Πρέβεζας (χωρητικότητας 4.000m3) και η άλλη δεξαμενή στη θέση Φρύνι Ν. Λευκάδας (χωρητικότητας 1.200m3)
  • Νέο Αντλιοστάσιο Αγ. Νικολάου ν. Λευκάδας.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 36 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης.

Φράγμα Τσικνιά

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με πόσιμο νερό της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγ. Παρασκευής της νήσου Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία & συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Το κύριο φυσικό αντικείμενο του αναδόχου της σύμβασης αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24.000m3 /ημ. πόσιμο νερό (στο 1ο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγ. Παρασκευής της νήσου Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v