Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Ναυάγιο στα κέρδη, μέρος δεύτερον!

Ποια μηνύματα στέλνουν οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις των εταιριών που έκλεισαν χρήση στις 30 Ιουνίου 2010 - Μόνο η μία στις οκτώ θα διανείμει μέρισμα - Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Ναυάγιο στα κέρδη, μέρος δεύτερον!
Ποια μηνύματα στέλνουν οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις των εταιριών που έκλεισαν χρήση στις 30 Ιουνίου 2010 - Μόνο η μία στις οκτώ θα διανείμει μέρισμα - Αναλυτικός πίνακας.

Σαφής ήταν ο επηρεασμός από την οικονομική κρίση των οικονομικών επιδόσεων των εταιριών που κλείνουν χρήση κάθε 30ή Ιουνίου και είχαν μέχρι χθες προθεσμία να δημοσιεύσουν τις λογιστικές τους καταστάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις οκτώ εισηγμένες που συγκαταλέγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα):

Οι επτά (δηλαδή όλες πλην μιας) υποχρεώθηκαν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Πέρυσι, από τις 8 εταιρίες, κέρδη είχαν σημειώσει οι τέσσερις (οι μισές).

• Η μόνη που σημείωσε κέρδη (η Jumbo), και η οποία θεωρείται από τους πλέον αμυντικούς ομίλους του Χ.Α., παρουσίασε κάμψη κερδοφορίας.

Μέρισμα αποφάσισε να διανείμει μόνο μία εταιρία (Jumbo) και μάλιστα μειωμένο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ πέρυσι, εκτός από την Jumbo, μέρισμα είχε μοιράσει και η Νάκας.

• Δύο από τις οκτώ εταιρίες (Vivere και Ηλεκτρονική) παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερες ζημίες από τις αναμενόμενες, ωστόσο μέρος αυτών των ζημιών δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Έτσι, η Vivere προχώρησε σε συνολικές απομειώσεις 4,6 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω υποτίμησης ακίνητης περιουσίας), ενώ η Ηλεκτρονική επιβαρύνθηκε από το κλείσιμο ζημιογόνων δραστηριοτήτων και από τη σπουδή που έδειξε στο να ορθολογικοποιήσει τα αποθέματά της. Η Vivere επίσης μέσα στο 2010 ενίσχυσε το φάσμα των δραστηριοτήτων της, καθώς αύξησε τη συνεργασία με τη Superfast Ferries (πλωτά καζίνο σε τέσσερα πλοία έναντι δύο) και παράλληλα ξεκίνησε τη λειτουργία του Καζίνο της Κέρκυρας, το οποίο απέκτησε κατά 50%.

• Η Επίλεκτος έπειτα από πολύ καιρό κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και να κάνει βήματα στην προώθηση του project στην ηλιακή ενέργεια, ωστόσο οι ζημίες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

• Μικρές σε μέγεθος αλλά και διαχειρίσιμες εκτιμώνται οι ζημίες για Νάκα και CPI, καθώς οι εισηγμένες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας. Να συνεκτιμηθούν οι σημαντικά θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές της πρώτης.

• Η Τεξαπρέτ έχει διακόψει την παραγωγική της λειτουργία και έλαβε δάνειο προκειμένου να αποπληρώσει τις αποζημιώσεις του προσωπικού της. Στόχος τώρα η πώληση ορισμένων μηχανημάτων, η ενοικίαση μέρους των τεράστιων αποθηκευτικών χώρων και γενικότερα η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της. Να σημειωθεί η παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή που διαπιστώνει «σοβαρή αμφιβολία ως προς τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και κατ’ επέκταση να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της, μέσα στο πλαίσιο των συνήθων εργασιών της».

• Οι ζημίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης μειώθηκαν μεν, αλλά διατηρήθηκαν σε πολύ μεγάλα ύψη, αποτελώντας πονοκέφαλο για τη μητρική ΑΤΕbank.


Εισηγμένες εταιρίες: Ετήσια αποτελέσματα 30ής Ιουνίου 2010

Εταιρία

Κύκλος Εργασιών

Καθαρά Κέρδη

Μέρισμα/μετοχή

2010

2009

Μεταβολή

2010

2009

Μεταβολή

2010

2009

CPI

21.424

23.188

-7,6%

-204

188

-208,5%

0

0

Jumbo

487.334

467.808

4,2%

79.162

95.413

-17,0%

0,189

0,278

Vivere

10.142

13.251

-23,5%

-4.941

519

-1052,0%

0

0

ΕΒ Ζάχαρης

257.352

199.869

28,8%

-27.136

-42.921

36,8%

0

0

Επίλεκτος

32.059

29.996

6,9%

-9.608

-11.504

16,5%

0

0

Ηλεκτρονική

171.591

193.060

-11,1%

-14.988

-5.689

-163,5%

0

0

Νάκας

27.111

32.677

-17,0%

-44

199

-122,1%

0

0,02

Τεξαπρέτ

2.099

5.594

-62,5%

-3.824

-2.130

-79,5%

0

0

Τα ποσά σε εκατ. ευρώ, το μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ


Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v