Τα κρίσιμα ντεσού της δημόσιας προσφοράς για PSI

Το "κούρεμα", οι όροι της ανταλλαγής, τα επιτόκια, οι ρήτρες και οι προθεσμίες. Η διαφορετική αντιμετώπιση ομολόγων ελληνικού και ξένου δικαίου και η εφεδρεία δανείων σε ΔΕΚΟ. Οι πρώτες αντιδράσεις. ΟΛΗ η πρόταση.

Τα κρίσιμα ντεσού της δημόσιας προσφοράς για PSI
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η δημόσια προσφορά για το PSI. Για κάθε ελληνικό ομόλογο που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF. Τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι τα νέα ομόλογα συνδέονται με τα δάνεια της Ελλάδας από το EFSF, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός κοινού φορέα πληρωμής, στον οποίο θα συμπεριληφθούν και οι καταβολές του κεφαλαίου και των τόκων για τα νέα ομόλογα, όπως και το δάνειο του EFSF για τις ίδιες ημερομηνίες και σε αναλογική βάση.

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια:

• Το κουπόνι των νέων ελληνικών ομολόγων θα διαμορφώνεται στο 2% για περίοδο τριών ετών έως τον Φεβρουάριο του 2015

• Θα αυξηθεί στο 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια έως τον Φεβρουάριο του 2020

• Στο 3,65% για την περίοδο Φεβρουάριος 2021 – Φεβρουάριος 2022 και,

• Διαμορφώνεται στο 4,3% για την περίοδο έως τον Φεβρουάριο του 2042.

Το μεσοσταθμικό κουπόνι, με βάση το μεσοσταθμικό επιτόκιο επί των νέων ελληνικών ομολόγων για τα πρώτα οκτώ χρόνια, θα διαμορφωθεί στο 2,63% και στο 3,65% για ολόκληρη την 30ετή περίοδο.

Ταυτόχρονα, οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν οικειοθελώς στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χρέους (PSI) θα λάβουν ως αντάλλαγμα ρήτρες αναπροσαρμογής των επιτοκίων στην περίπτωση όπου η ελληνική οικονομία εμφανίσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους προϋπολογισθέντες.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι συνδεόμενοι με το ΑΕΠ τίτλοι θα προβλέπουν ετήσιες πληρωμές ύψους μέχρι 1% του ονομαστικού ποσού του σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ της Δημοκρατίας υπερβαίνει ένα καθορισμένο ανώτατο όριο και η οικονομία έχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους καθ' υπέρβαση των καθορισμένων στόχων.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η ζημία για τις τράπεζες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας ανέρχεται στο 73% με 74%.

Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς θα διαρκέσει 10 ημέρες με στόχο η ανταλλαγή για τα ομόλογα ελληνικού δικαίου να ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου και αρχές Απριλίου η ίδια διαδικασία για τα ομόλογα ξένου δικαίου.

Αν η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά υπερβεί το 90%, τότε η διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων θα ολοκληρωθεί κανονικά. Στην περίπτωση που η συμμετοχή κυμανθεί από 75% ως 90% τότε το ελληνικό κράτος θα συμβουλευτεί με τους πιστωτές του επίσημου τομέα για το πως θα προχωρήσει η ανταλλαγή. Εφόσον, η συμμετοχή είναι μικρότερη από το 75%, το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μην προχωρήσει στην ανταλλαγή.

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει στην ενεργοποίηση των CAC (ρήτρα συλλογικής ευθύνης) καθώς το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ψηφιστεί.

Διαφορετική αντιμετώπιση για τα ομόλογα ελληνικού και ξένου δικαίου

Σημειώνεται ότι η πρόσφατη θεσμοθέτηση των CACs αφορά μόνο στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που διέπονται από ελληνικό δίκαιο καθώς τα υπόλοιπα διαθέτουν ήδη ρήτρες συλλογικής δράσης.

Για να ενεργοποιηθεί η ρήτρα συλλογικής δράσης στα ελληνικού δικαίου κρατικά ομόλογα (περίπου 177 δις ευρώ) θα πρέπει να υπάρξει απαρτία μεγαλύτερη του 50% και η γενική συνέλευση των ομολογιούχων να αποφασίσει με ποσοστό υψηλότερο του 66,6% των παρόντων την ενεργοποίησή τους.

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι με ή χωρίς την ενεργοποίηση των CACs θα υπαχθεί στο PSI το 100% των ελληνικών κρατικών ομολόγων που διέπονται από ελληνικό δίκαιο.

Το ερώτημα είναι αν θα συμβεί κάτι ανάλογο με τα ομόλογα που διέπονται από ελβετικό, αγγλικό, ιαπωνικό και αμερικανικό δίκαιο. Αυτές οι σειρές έχουν ενσωματωμένες ρήτρες συλλογικής δράσης εφόσον συμφωνήσει το 75% της γενικής συνέλευσης και βεβαίως έχει προηγηθεί επίτευξη απαρτίας.

«Θα υπάρξει απαρτία;» θέτει το ερώτημα έμπειρο στέλεχος της αγοράς ομολόγων σημειώνοντας ότι το ελληνικό κρατικό ομόλογο που διέπεται από ελβετικό δίκαιο και λήγει το 2013 διαπραγματεύεται στο 42 όταν ελληνικά κρατικά ομόλογα ελληνικού δικαίου αντίστοιχης περίπου λήξης διαπραγματεύονται στο 20.

Εφεδρεία τα δάνεια σε προβληματικές ΔΕΚΟ και οι εγγυήσεις Δημοσίου

Πέραν της λίστας των εκδόσεων ελληνικού κρατικού χρέους που υπάγεται στο PSI, το Δημόσιο έχει περιλάβει και τα δάνεια των τραπεζών προς προβληματικές ΔΕΚΟ (ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΕΑΣ) ύψους περίπου 11 δισ. ευρώ καθώς και τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες με εγγύηση του Δημοσίου. ειδικότερα περιλαμβάνονται 19 σειρές δανείων προς τον ΟΣΕ, 8 του ΟΑΣΑ και 9 της ΕΑΣ.

Δεν έχει διευκρινισθεί αν τα παραπάνω δάνεια θα κουρευτούν έτσι και αλλιώς ή αποτελούν εφεδρεία στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία στις σειρές ελληνικών κρατικών ομολόγων υπό αγγλικό, ιαπωνικό ελβετικό και αμερικανικό δίκαιο.

Πρακτικά, αυτό θα φανεί στις αρχές Μαρτίου όταν το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει πλήρη εικόνα των ποσοστών συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι στους ιδιώτες ομολογιούχους με έδρα τις ΗΠΑ, το ελληνικό κράτος δεν θα παραδώσει τίτλους του EFSF αλλά θα τους πληρώσει με τα έσοδα από την πώληση των τίτλων του EFSF.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Το γεγονός ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής επιτοκίου, προσμετράται από το 2015 μειώνει σύμφωνα με την Barclays Capital τη ζημιά σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας. Η BarCap υπολογίζει τη τελική ζημιά σε καθαρή παρούσα αξία για τις τράπεζες στο 73,4%, χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο 12% στο 73,4%.

Η Credit Suisse από την πλευρά της επισημαίνει τον κίνδυνο το όφελος από το PSI και την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών να χαθεί από την συνέχιση της εκροής καταθέσεων προς το εξωτερικό.


*Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Δημόσιας Προσφοράς (στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα) δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v