ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για συντάξεις - δημοσιεύματα

Στην ανακύκλωση των δημοσιευμάτων, που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και ειδικότερα το μέλλον των συντάξεων, επικεντρώνεται η ανακοίνωση του ΙΚΑ, τονίζοντας ότι συμβάλλουν στο κλίμα ανασφάλειας.

ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για συντάξεις - δημοσιεύματα
Στην ανακύκλωση των δημοσιευμάτων, που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και ειδικότερα το μέλλον των συντάξεων, επικεντρώνεται η ανακοίνωση του ΙΚΑ, τονίζοντας ότι συμβάλλουν στο κλίμα ανασφάλειας.

Αναλυτικότερα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, εκ των πραγμάτων δυσχεραίνει την οικονομική κατάσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας.

Ωστόσο με σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που έχουν επικεντρωθεί, στην περιστολή κάθε περιττής δαπάνης, στην αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και στην εξάλειψη των παραβατικών συμπεριφορών παράνομης απόδοσης συντάξεων και άλλων παροχών, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την συνδρομή του χρηματοδοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διασφαλίζει την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.

Η ανακύκλωση σχολιασμών και δημοσιευμάτων που δημιουργούν ανασφάλεια και αμφισβήτηση στους ίδιους τους συνταξιούχους και γενικότερα στους εργαζομένους αναφορικά με τις δυνατότητες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, αντίθετα λειτουργούν ανασταλτικά, δεδομένου ότι δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας που πλήττει την ισχύ και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v