Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Μείωση 18,28% στην αμοιβή προέδρου

Τη μείωση κατά 18,28% της αμοιβής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012 αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της Moda Bagno στις 27/6/2013.

Moda Bagno: Μείωση 18,28% στην αμοιβή προέδρου
Η Moda Bagno ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012, καθώς και τη μείωση της αμοιβής του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Δ.Σ. κατά 18,28%.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013, όπως αυτή καθορίστηκε μειωμένη κατά ποσοστό 25,08% με την από 31/05/2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και προεγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή αυτή μειωμένη κατά ποσοστό 18,28% μηνιαίως για το διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στο μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Βασιλειάδη αμοιβές για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 συνολικού ποσού 12.755,10 ευρώ και η καταβολή μηνιαίας αμοιβής για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 – 30/06/2014 μέχρι του ποσού των 4.251,70 ευρώ.

Εγκρίθηκαν επίσης, ομόφωνα οι καταβληθείσες για το χρονικό διάστημα από 16/11/2012 μέχρι 30/06/2013 στο μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτα Γώγου αμοιβές συνολικού ποσού 20.563 ευρώ και η καταβολή μηνιαίας αμοιβής μέχρι του ποσού των 2.567 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 – 30/06/2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v