Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΚΡΙ: Με νέα αξία από 25/7 οι μετοχές στο ταμπλό

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.461.030,00 €, διαιρούμενο σε 14.870.100 Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €.

ΑΓΚΡΙ: Με νέα αξία από 25/7 οι μετοχές στο ταμπλό

Από την 25.07.2013 (4η εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωση από το Χρηματιστήριο Αθηνών) οι μετοχές της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 € ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 Ιουνίου 2013 αποφάσισε την Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.487.010,00 €.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40€ σε 0,30€.

Μετά την άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.461.030,00 €, διαιρούμενο σε 14.870.100 Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με την αριθμ. Κ2-4649/09.07.2013 απόφαση του

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v