Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 10/10 η Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος

Την χρήση αντληθέντων κεφαλαίων και την τροποποίηση του άρθρου 5 καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος στις 10 Οκτωβρίου.

Στις 10/10 η Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος

Η Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος στις 10/10 καλείται να αποφασίσει για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων καθώς και για την τροποποίηση του άρθρου 5.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 10 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Ημερήσια Διάταξη 

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και προσαρμογή αυτού στην επιτευχθείσα κάλυψη.

2. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v