Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι-Κρι: Έκδοση ομολογιακού δανείου 5 εκατ.

Το εν λόγω δάνειο της εταιρίας είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση.

Κρι-Κρι: Έκδοση ομολογιακού δανείου 5 εκατ.

Σε έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου, ύψους €5.000.000 προχώρησε η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 13/12/2013, και σύμφωνα με την απόφαση της 23ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/10/2013, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το εν λόγω δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v