Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Αλλαγή χρήσης αντληθέντων

Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Alpha Real Estate Belgrade, κατευθύνθηκε το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 4.757.070,96 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Αστικά Ακίνητα κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Αλλαγή χρήσης αντληθέντων
Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Alpha Real Estate Belgrade, κατευθύνθηκε το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 4.757.070,96 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Αστικά Ακίνητα κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ.

Έδρα της ανωτέρω εταιρίας είναι το Βελιγράδι Σερβίας και ο σκοπός της είναι παρόμοιος με αυτόν της μητρικής εταιρίας Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό κόστος αγοράς ακινήτων στο Βελιγράδι ανήλθε σε 5,6 εκατ. ευρώ. Η οριστική διάθεση του ποσού θα εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v