Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Δεν διανέμει μέρισμα για 2013

Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσης 2013 της Alpha Αστικά Ακίνητα και των Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2013 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Δεν διανέμει μέρισμα για 2013
Η ανακοίνωση των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 της Alpha Αστικά Ακίνητα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2013 και των Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2013, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαίου 2014, ενώ η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v