Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 23 Μαϊου η τακτική ΓΣ

H έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και το θέμα της διάθεσης των κερδών του 2013 στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης.

Mermeren: Στις 23 Μαϊου η τακτική ΓΣ

Η Συνέλευση της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep θα λάβει χώρα στις 23 Μαΐου 2014 (Παρασκευή) ώρα 10.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

A: Διαδικαστικό Μέρος

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,

2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

B: Λειτουργικό Μέρος

1. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2013

2. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για το έτος

2013.

4. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2013

5. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2013

6. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2014

7. Επανεκλογή μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v