Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 16/6 η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, τις αμοιβές των μελών του για το 2014 και τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2013 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη στις 16/6.

Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 16/6 η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00 στα γραφεία της στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

- Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2014.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v