Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Περιόρισε τις ζημιές στο Q1

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο τραπεζικού δανεισμού μείον ταμείο) αυξήθηκε στα 117,8 εκατ. ευρώ.

Τηλέτυπος: Περιόρισε τις ζημιές στο Q1

Σταθεροποίηση κύκλου εργασιών (17,71 έναντι 17,93 εκατ. ευρώ), βελτίωση του EBITDA (+5,55 έναντι +5,09 εκατ. ευρώ) και περιορισμό καθαρών ζημιών από τα 10,65 στα 5,99 εκατ. ευρώ, σημείωσε η Τηλέτυπος (Mega Channel) κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής οικονομικής κρίσης.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο (+4,04 εκατ. οι λειτουργικές και -6,69 εκατ. οι αρνητικές), με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός (σύνολο τραπεζικού δανεισμού μείον ταμείο) να ανεβεί στα 117,8 εκατ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει «ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του. Το θέμα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση της εισηγμένης, «με την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική και τη στήριξη των μετόχων της, που εκφράστηκε με διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και θα αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v