Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Μέχρι τέλη Ιουλίου ο συμψηφισμός οφειλών με το Δημόσιο

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2014 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της.

Προοδευτική: Μέχρι τέλη Ιουλίου ο συμψηφισμός οφειλών με το Δημόσιο

Τις ενέργειες για κάλυψη των οφειλών της αναλύει η Προοδευτική σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο. 

Η εταιρία, αφού υπενθυμίζει ότι στις 10 Απριλίου 2014 οι μετοχές της μεταφέρθηκαν στην κατηγορία «Επιτήρησης», σημειώνει: 

«1. Η Διοίκηση ελπίζει μετά από διαβουλεύσεις με το ΥΠΟΙΚ, ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει τουλάχιστον ο συμψηφισμός όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία του συμψηφισμού.

2. Μετά την δημοσίευση της Εταιρείας, για την προσφυγή της Κοινοπραξίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ κατά του Ρουμανικού Δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην Κραϊόβα Ρουμανίας και το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της Κοινοπραξίας και υποχρεώνει το Ρουμανικό Δημόσιο να καταβάλει στην Κοινοπραξία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ το ποσό των 6,1 εκατ. €, εκτιμά ότι θα εισπράξει έως 31.12.2014 τουλάχιστον 2 εκατ. € προκειμένου αυτά να διατεθούν έναντι των υπολοίπων υποχρεώσεων (Τράπεζες, Πιστωτές, κλπ.)

3. Μετά την πραγματοποίηση του συμψηφισμού των χρεών και με δεδομένο ότι η Εταιρεία θα διαθέτει φορολογική ενημερότητα θα επιδιώξει να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και υπεργολαβιών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2014 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Οι προθέσεις της Εταιρείας είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός αυτής».

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v