Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: «ΟΚ» από τη ΓΣ για την ΑΜΚ

Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, με αύξηση των μελών από επτά σε οκτώ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: «ΟΚ» από τη ΓΣ για την ΑΜΚ

Την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,35 ανά μετοχή με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία να ανέλθει σε Ευρώ 4,15 από Ευρώ 3,80. Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.900.000,00 και προέρχεται κατά ποσό Ευρώ 4.862.445,52 από τα αφορολόγητα αποθεματικά και κατά ποσό Ευρώ 37.554,48 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων ετών. Κατόπιν της συγκεκριμένης αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 58.100.000,00.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, με αύξηση των μελών από επτά σε οκτώ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

α) Τους κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελο, Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο και Γεώργιο Ποιμενίδη ως εκτελεστικά μέλη .

β) Τη κα Μαριάννα Αντωνίου και τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δορκοφίκη και Αθανάσιο Συρράκο ως μη εκτελεστικά μέλη.

γ) Τους κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο και Γεώργιο Κρέπη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v