Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Βαράγκης

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Βαράγκης συγκροτήθηκε σε σώμα. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Δημήτριος Βαράγκης. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 30.6.2019.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Βαράγκης
Η εταιρία Βαράγκης γνωστοποιεί τη νέα σύνθεση των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, κατόπιν της εκλογής τους κατά την από 27.6.2014 ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα την ίδια μέρα, ως εξής:

1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. κ. Γεώργιος Πούπλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. κ. Ιωάννης Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
4. κ. Φώτης Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι οι κ. Γεώργιος Πούπλης, Ιωάννης Ψυντρίδης και Φώτης Ψυντρίδης ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει της από 27.6.2014 ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι λήγει την 30η.6.2019.

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής χορηγούνται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v