Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Πράσινο φως από τη ΓΣ σε έκδοση ομολογιακού 4,5 εκατ.

Την έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους 4,5 εκατ. ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Revoil.

Revoil: Πράσινο φως από τη ΓΣ σε έκδοση ομολογιακού 4,5 εκατ.
Η Revoil ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.321.478 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,77% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 230.000 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρία προχωρήσει στην έκδοση σύμφωνα με το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000), με σκοπό την χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου και για την εξυπηρέτηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών, με παράλληλη εγγραφή εμπράγματης εξασφάλισης στο 120% της αξίας του χρηματοδοτούμενου ακινήτου. Το δάνειο θα καλυφθεί από την Τράπεζα Alpha Bank A.E. και την Alpha Bank London LTD.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοσή του και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως.

Έγκυρες ψήφοι 15.321.478 (68,77% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.321.478, (100%) κατά 0, αποχή 0.

2. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v