Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €0,65

Η ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή μερίσματος για τους μετόχους είναι η 09η Δεκεμβρίου 2014.

Mermeren: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €0,65

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 21η Νοεμβρίου 2014, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mermeren στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep.

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τέσσερεις και αντιπροσώπεύαν το 88,5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

Εγκρίθηκε η απόφαση διανομής κερδών εις νέο που έχουν συσσωρευθει τα έτη πριν την 31 η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και αποθεματικών σχηματισθέντων πριν από το 2009. Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ορίζεται σε ευρώ 0,65 (μικτό).

Η ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή μερίσματος για τους μετόχους της εταιρείας "Mermeren Kombinat AD Prilep" είναι η 09η Δεκεμβρίου 2014, η δε πληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. κατά την 05η Δεκεμβρίου 2014 (record date), ενώ με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v