Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 6,68 εκατ. οι ζημιές στο εννεάμηνο

Το ενοποιημένο EBITDA της Νίκας διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2014 σε ζημίες €0,56 εκατ. έναντι ζημιών €0,08 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Νίκας: Στα 6,68 εκατ. οι ζημιές στο εννεάμηνο
Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα eννεαμήνου 2014.

Όμιλος:

Αύξηση παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά 0,6% και ανήλθε στο εννεάμηνο του 2014 σε €44,34 εκατ. έναντι €44,05 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στάσιμο παρέμεινε το μικτό κέρδος του Ομίλου που διαμορφώθηκε σε €14,20 εκατ. έναντι €14,26 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 32,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 32,3% το 2013.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2014 σε ζημίες €0,56 εκατ. έναντι ζημιών €0,08 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε ζημιές €2,84 εκατ. έναντι ζημιών €2,48 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €6,51 εκατ. έναντι ζημιών €5,79 εκατ. πέρυσι.

Τέλος το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε στο εννεάμηνο του 2014 σε ζημιές €7,01 εκατ. έναντι ζημιών €6,54 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €6,68 εκατ. έναντι ζημιών €6,38 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Μητρική Εταιρεία:

Αύξηση κατά 1,15% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο εννεάμηνο του 2014 και ανήλθε σε €40,26 εκατ. έναντι €39,80 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην κατηγορία των Αλλαντικών, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς έντονες προωθητικές ενέργειες.

Κατά το εννεάμηνο του 2014 οι πωλήσεις των branded προϊόντων ΝΙΚΑΣ σημείωσαν ανάπτυξη 8,8% έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου 2013 σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της Εταιρείας βελτιώθηκε κατά 1,1 μονάδες από το Σεπτέμβριο του 2013 (NIELSEN YTD Σεπτέμβριος 2014).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική αποδοχή που έχουν λάβει από το καταναλωτικό κοινό τα νέα και καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, όπως η σειρά ΝΙΚΑΣ FUEGO, η γαλοπούλα εκτροφής Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και η Πάριζα – Παριζάκι φούρνου.

Αύξηση κατά 1,9% σημείωσαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €12,80 εκατ. έναντι €12,56 εκατ. στο εννεάμηνο του 2013, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 31,8% επί του κύκλου εργασιών έναντι 31,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2014 σε ζημίες €1,97 εκατ. έναντι ζημιών €5,19 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 62%.

Η Εταιρεία στην εν λόγω περίοδο προέβει σε πρόβλεψη απομείωσης παλαιών απαιτήσεων από θυγατρικές ύψους ευρώ €1,32 εκατ. λόγω ύπαρξης ενδείξεων για μη ασφαλή εισπραξιμότητα. Αν εξαιρέσουμε την εν λόγω έκτακτη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε ζημίες ευρώ €0,65 εκατ.

Στη διαμόρφωση του αποτελέσματος συνέβαλε και η αξιοσημείωτη μείωση των εξόδων Διάθεσης και Διοίκησης, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης βελτιώθηκαν σημαντικά και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), που διαμορφώθηκαν σε ζημιές €3,64 εκατ. έναντι ζημιών €6,92 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 47%.

Τέλος, και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) βελτιώθηκαν αντίστοιχα, και ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2014 σε ζημιές €6,98 εκατ. έναντι ζημιών €9,68 εκατ. το 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 47%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €4,1 εκατ. έναντι ζημιών €7,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 28%.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 απεικονίζουν τη στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία στοχεύει:

Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας
Στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς
Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v