Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών με ζημιές ενέκρινε η ΓΣ

Η Έκτακτη ΓΣ αποφάσισε τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 215.927,74 ευρώ με ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

Revoil: Συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών με ζημιές ενέκρινε η ΓΣ

Η Revoil ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.325.656 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,79% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 230.000 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρία προχωρήσει στο συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 215.927,74 ευρώ με ζημίες προηγούμενων χρήσεων (χρήση 2012) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013.

Έγκυρες ψήφοι 15.325.656 (68,79% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.325.656, (100%) κατά 0, αποχή 0.

2. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v