Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΜΟΛ: Υποχώρηση κερδών παρά την αύξηση του τζίρου

Ενίσχυση των πωλήσεων και μείωση των κερδών προ και μετά από φόρους για την Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

ΚΜΟΛ: Υποχώρηση κερδών παρά την αύξηση του τζίρου
Ενίσχυση των πωλήσεων και μείωση των κερδών προ και μετά από φόρους για την Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 4,57% και διαμορφώθηκαν στα 11,190 εκατ. ευρώ, τα μετά φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 13,89% διαμορφούμενα στα 342.730 ευρώ, πτώση 10,29% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων τα οποία υποχώρησαν στα 491.106 ευρώ ενώ τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν οριακή αύξηση 2,62% και διαμορφώθηκαν στα 1 εκατ. ευρώ από 978.149 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006.

Αντίστοιχη η εικόνα και για τη μητρική εταιρεία, οι πωλήσεις της οποίας ενισχύθηκαν κατά 1,96%, τα κέρδη μετά φόρους υποχώρησαν στα 266.847 ευρώ σημείωνοντας κάμψη της τάξεως του 34,92% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2006. Τα κέρδη προ φόρων της μειώθηκαν κατά 31,61% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 382.656 ευρώ ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα λειτουργικά κέρδη της εισηγμένης τα οποία ανήλαν στα 806.881 ευρώ από 939.434 ευρώ το πρώτο τρίμηνο της περασμένης οικονομικής χρήσης.

Σε ότι αφορά τα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει τη διανοµή µερίσµατος ποσού 0,01 ευρώ ανά µετοχή για τη χρήση 2006.

Α.Γ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v