Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συρρίκνωση ζημιών το 2014 για τη Λανακάμ

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εισηγμένης ανήλθαν στα 57.000 ευρώ, από ζημιές EBITDA ύψους 110.000 ευρώ έναν χρόνο πριν.

Συρρίκνωση ζημιών το 2014 για τη Λανακάμ

Ζημιές ύψους 140.000 ευρώ εμφάνισε το 2014 ο όμιλος Λανακάμ, από ζημιές 328 χιλ. ευρώ έναν χρόνο πριν. 

Ο όμιλος εμφάνισε τζίρο ύψους 2,02 εκατ. ευρώ, σταθερό σε ετήσια βάση. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εισηγμένης ανήλθαν στα 57.000 ευρώ, από ζημιές EBITDA ύψους 110.000 ευρώ έναν χρόνο πριν. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v