Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Στα €1,13 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2014

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Byte κατά την χρήση 2014 ανήλθε στο επίπεδο των 29.183 χιλ. ευρώ έναντι 23.965 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Byte: Στα €1,13 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2014
Ο Όμιλος εταιρειών Byte Computer ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για χρήση 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η οικονομική κρίση που ταλανίζει τα τελευταία έτη το σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα έχει αναμενόμενα επηρεάσει σημαντικά και την εγχώρια αγορά πληροφορικής. Παρόλα αυτά ο Όμιλος Byte όντας προσηλωμένος στους στόχους που έχει θέσει και ακολουθώντας συγκεκριμένο και εξειδικευμένο πλάνο δράσεων για την επίτευξή τους, έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά την επίδραση των συνεπειών της συνεχιζόμενης συστολής της Ελληνικής οικονομίας.

Βασικοί παράγοντες που ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας είναι η επικέντρωση στην παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και η σύναψη σημαντικού αριθμού στρατηγικών συνεργασιών.

Κατά την χρήση 2014 επιτεύχθηκε συμφωνία αποκλειστική συνεργασία με την Global Knowledge, για την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε όλη τη γκάμα προϊόντων της ΙΒΜ. Με αυτήν τη συνεργασία, ο Όμιλος διαθέτει πλέον το μοναδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Παροχής Πιστοποιημένων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε λογισμικό, εφαρμογές και συστήματα της ΙΒΜ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η μητρική εταιρεία Byte Computer βραβεύτηκε για την αποτελεσματική αξιοποίηση λύσεων της IBM στον τομέα του Healthcare, στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην ανάπτυξη της ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι αναγνωρίζοντας την σημασία της έρευνας και ανάπτυξης, ο Όμιλος επενδύει σημαντικό μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών σε ανάλογες δραστηριότητες, με βασική επιδίωξη την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, των ικανοτήτων και των περιουσιακών του στοιχείων, συμμετέχοντας και υλοποιώντας διάφορα έργα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε τομείς όπως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η ασφάλεια, e-learning, gamification, knowledge engineering, collaborative working solutions, interoperability και e-health.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2014 ανήλθε στο επίπεδο των 29.183 χιλ. ευρώ έναντι 23.965 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 21,8%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των έργων που ανέλαβε και υλοποιεί η Βyte Computer τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος των 5.713 χιλ. ευρώ έναντι 4.015 χιλ. ευρώ την χρήση 2013, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 42,3% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο επίπεδο του 19,6% από 16,8% το 2013, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.836 χιλ. ευρώ έναντι 2.045 χιλ. ευρώ την παρελθούσα χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 38,7%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 996 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 179 χιλ. ευρώ την χρήση 2013, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 1.138 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 194 χιλ. ευρώ την 31/12/2013.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά πληροφορικής και εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την τρέχουσα χρήση. Με αιχμή του δόρατος την πρωτοπορία σε προϊόντα και υπηρεσίες software και hardware και με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς την πελατειακή βάση, δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες ότι και το 2015 θα αποτελέσει έτος θετικών αποτελεσμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v