Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπό αναγκαστική διαχείριση η Μηχανική

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτoδικείου Αθηνών η εταιρία Μηχανική Α.Ε. τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση. Αναγκαστικός διαχειριστής διορίστηκε η PricewaterhouseCoopers.

Υπό αναγκαστική διαχείριση η Μηχανική

Η Μηχανική Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 9110/2013 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η εταιρία τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση, ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά τα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ.

Η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers A.E., που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας 268, διορίσθηκε αναγκαστικός διαχειριστής, δυνάμει της υπ' αριθμ. 700/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσωπείται για τους σκοπούς της αναγκαστικής διαχείρισης από τον κ. Νικόλαο Κλιάνη (τηλ.: 210.68.74.400).

Ήδη διά της από 9/3/2015 έγγραφης δήλωσής της, η PricewaterhouseCoopers αποδέχθηκε τον διορισμό της ως αναγκαστικού διαχειριστή της εταιρίας Μηχανική Α.Ε. και ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Τη διοίκηση της Μηχανική Α.Ε. καθώς και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η αναγκαστική διαχειρίστρια PricewaterhouseCoopers, η οποία θα διεκπεραιώνει πλέον όλες τις υποθέσεις που αφορούν και εμπίπτουν στην εν γένει οικονομική και εμπορική διαχείρισή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v