Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Στις 26/5 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Τηλέτυπος.

Τηλέτυπος: Στις 26/5 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 26η Μαϊου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στo ξενοδοχείο «HILTON», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιήσει η Τηλέτυπος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εικοστής πέμπτης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2014 έως 31.12.2014, των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσεως 2015.

4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.

6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Λοιπές ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v