Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Μέρισμα 0,032 ευρώ και αγορά μετοχών

Τη διανομή μερίσματος 0,032 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006, καθώς την αγορά ιδίων μετοχών έως 10%, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Fieratex που συνήλθε σήμερα 27/6/07 με απαρτία 54,28%.

Fieratex: Μέρισμα 0,032 ευρώ και αγορά μετοχών
Τη διανομή μερίσματος 0,032 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006, καθώς την αγορά ιδίων μετοχών έως 10%, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Fieratex που συνήλθε σήμερα 27/6/07 με απαρτία 54,28%.

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13.07.2007. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 16.07.2007 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος η 24.07.2007. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank.

H εταιρία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.031.137 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 26/06/2008 και με εύρος τιμής από 0,50 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Τέλος, η γ.σ. εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ίδια μέλη όπως το παλαιό, τα οποία κατέχουν τα ίδια αξιώματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v