Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στα €1,19 εκατ. οι ζημιές στο τρίμηνο

Tα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13,7εκ. έναντι € 11,9εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Autohellas: Στα €1,19 εκατ. οι ζημιές στο τρίμηνο

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas ανήλθε στα € 31,5εκ. έναντι € 28,1εκ. του περσινού 1ου τριμήνου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9% η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που παρουσίασαν αύξηση κατά 16,7% στο παραδοσιακά πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο.

Παράλληλα οι μακροχρόνιες μισθώσεις παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 3,5% για πρώτη φορά κατά την τελευταία πενταετία δείχνοντας ότι και στον κλάδο αυτό η ζήτηση έχει ισορροπήσει.

Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων στο 1ο τρίμηνο 2015 παρουσίασαν βελτίωση και ανήλθαν στο ποσό των € 1,3εκ. έναντι € 1,6εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο είναι πάντα ζημιογόνο λόγω εποχικότητας. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων στο 1ο τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε € 1,2εκ. από €1,08εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Tα Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13,7εκ. έναντι € 11,9εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον σε 6 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία, Μαυροβούνιο και πρόσφατα (Ιανουάριος 2015) ανέλαβε τα δικαιώματα βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων για το brand της Hertz στην Ουκρανία. Να σημειωθεί ότι για το πρώτο 3μηνο 2015 ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό αντιπροσωπεύει το 24% του συνολικού τζίρου του Ομίλου.

 Κατά την εκτίμηση της εταιρίας και παρά την σχετική επιβράδυνση των τουριστικών κρατήσεων κατά το τελευταίο δίμηνο, οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αναμένεται να εμφανίζουν αυξητική τάση και στο 2015 εφόσον εκλείψει σύντομα η αβεβαιότητα για τα δημοσιονομικά θέματα της χώρας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι από τον Απρίλιο 2014, η Εταιρία εκπροσωπεί πλέον τα εμπορικά σήματα Thrifty και Dollar μετά την εξαγορά τους από την Hertz Int. διεθνώς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων μέσω παρουσίας σε περισσότερα κανάλια διανομής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v