Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Μείωση κερδών 33,8% στο τρίμηνο

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη 1,80 εκατ. μειωμένα κατά 33,8% και πωλήσεις 70,29 εκατ. ευρώ έναντι 82,80 εκατ. (-3,4%) εμφάνισε το α΄ τρίμηνο της χρήσης ο όμιλος Πλαίσιο.

Πλαίσιο: Μείωση κερδών 33,8% στο τρίμηνο
Επιδείνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων εμφάνισε το Πλαίσιο στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 70,29 εκατ. ευρώ από 72,80 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014, σημειώνοντας υποχώρηση 3,4%.

Τα EBITDA εμφάνισαν πτώση 31,3% και διαμορφώθηκαν στα 3,26 εκατ. ευρώ από 4,75 εκατ., ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 4,64% από 6,52% το α΄ τρίμηνο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,52 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33% από τα 3,76 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2014, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στο 1,80 εκατ. ευρώ από 2,72 εκατ., καταγράφοντας μείωση 33,8%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε: «Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών και τις συζητήσεις με τους θεσμικούς εταίρους της χώρας για την οριστική διευθέτηση του χρέους, γεγονότα που επέφεραν σχετική αναμονή στις καταναλωτικές διαθέσεις των Ελλήνων, η Πλαίσιο πέτυχε να διατηρήσει σχεδόν σταθερές τις πωλήσεις της σε επίπεδο άνω των €70 εκατ. Καθ' όσον η μεσοπρόθεσμη στόχευσή μας έχει ως βάση τη συνεχή ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου, τα σχετικά κόστη επέκτασης, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του κόστους πωληθέντων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είχαν ως συνέπεια οι βασικοί αποτελεσματικοί λογαριασμοί να υποχωρήσουν. Ωστόσο, καθ' όσον η χρονική βάση σύγκρισης είναι η πλέον περιορισμένη, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα για την τάση σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι επιδόσεις του ομίλου ήταν συνεπείς σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας, βάσει των δραστικών μεταβολών στην καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών, που είχε διαφανεί ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2014. Για το υπόλοιπο της χρήσης 2015 θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο εθνικό επίπεδο αλλά και, κυρίως, στο προϊοντικό μίγμα που συνθέτει τις πωλήσεις της Πλαίσιο, με στόχο να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να βελτιστοποιούμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας και να περιορίζουμε τις όποιες επιπτώσεις από το αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Επίσης συμπλήρωσε: «Το σημαντικότερο όμως γεγονός για την Πλαίσιο ήταν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για επιστροφή μέρους της υπερβάλλουσας ρευστότητάς της στους μετόχους της. Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου είναι πολύ υψηλά σε σχέση τόσο με τις κεφαλαιακές της ανάγκες για τα επόμενα έτη όσο και, κυρίως, σε σχέση με την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρίας να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές και επομένως να ενισχύει τα κεφάλαιά της. Επομένως η διατήρηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης σε τόσο υψηλά επίπεδα θα οδηγούσε σε απόκλιση από την αρχή της βελτιστοποίησης της χρηματοοικονομικής της μόχλευσης, κατάσταση που δεν θα ικανοποιούσε την αρχή της μεγιστοποίησης του οφέλους των μετόχων. Εκτιμούμε δε ότι τα αποτελέσματα της ενέργειας αυτής θα φανούν άμεσα στην τρέχουσα χρήση 2015, με τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της Πλαίσιο».

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος, προσέθεσε: «Οι εξαιρετικές συγκυρίες του Ψηφιακού Σήματος και της Ψηφιακής Αλληλεγγύης που δημιούργησαν σημαντικό όγκο πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο, ίσχυαν μόνο για τις μικρές πόλεις της Ελλάδας, κατά συνέπεια το Πλαίσιο δεν επωφελήθηκε από αυτό το μεγάλο κύμα αγορών, μιας που το δίκτυό μας είναι στημένο μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ανεξαρτήτως των συγκυριών που επηρεάζουν την αγορά μέχρι και τον Ιούλιο, το Πλαίσιο το 2015, όπως κάθε χρόνο, ξεκινά ένα κύμα ενεργειών ανάπτυξης. Αυτές είναι οι εξής:

- άνοιγμα νέου superstore στην Αθήνα μεγέθους 2.000 τ.μ.,
- αλλαγή concept σε όλα τα καταστήματα με έμφαση στην προβολή των τεχνολογιών του 2015, και
- τρίτο κύμα επένδυσης σε τεχνολογικές πλατφόρμες προσωποποίησης και cross-channel CRM, που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο εξυπηρέτησης και σε εταιρίες και σε ιδιώτες καταναλωτές».

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Πλαίσιο στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v