Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Διεύρυνση ζημιών το α΄ τρίμηνο του 2015

Ζημίες ύψους 669 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 329 χιλ. ευρώ, παρά τη διατήρηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχου διάστημα του 2014 εμφάνισε το α΄ τρίμηνο ο όμιλος Μπουτάρη.

Μπουτάρης: Διεύρυνση ζημιών το α΄ τρίμηνο του 2015

Παρά τη διατήρηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στο α΄ τρίμηνο του 2015 στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενη χρήσης, ο όμιλος Μπουτάρη παρουσίασε διεύρυνση ζημιών στις 669 χιλ. ευρώ από 329 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α΄ τρίμηνο 2015 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και διαμορφώθηκε στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 24,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 και διαμορφώθηκε σε €1.011 χιλ. και σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στο 37,7%, έναντι €812 χιλ. και σε ποσοστό 30,1% επί του κύκλου εργασιών του α΄ τριμήνου 2014.

Τα άλλα έσοδα ήταν €294 χιλ. έναντι €352 χιλ το 2014. Τα άλλα έξοδα διαμορφώθηκαν σε €315 χιλ. έναντι €82 χιλ. το 2014 και οφείλονται κυρίως σε πρόστιμα και προσαυξήσεις οφειλών στο δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) αυξήθηκαν κατά 13,7% και διαμορφώθηκαν σε €1.278 χιλ. το 2015 έναντι €1.124 το 2014.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της περιόδου διαμορφώθηκε σε ζημία €669 χιλ. έναντι ζημίας €329 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 2014.

Προοπτικές και στόχοι του 2015

Όπως σημειώνει η εταιρία, το 2015 παρά τις εξελίξεις του 1ου τριμήνου, οι οποίες επανέφεραν σε ένα σημαντικό ρυθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις, αναμένεται ότι με την θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχιστεί η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η επαναφορά θετικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Η αναμενόμενη για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά, και η αναμενόμενη συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κυρίως το δεύτερο εξάμηνο, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού, επισημαίνει η εταιρία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της για το 2015 εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της εταιρίας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.

Εν τω μεταξύ, η εταιρία συνεχίζει τις προσπάθειές της για άρση των λόγων που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία της επιτήρησης. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της παραμένουν στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκαν στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, οι πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις του 1ου τριμήνου του 2015, επανέφεραν σε ένα σημαντικό ρυθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Στο περιβάλλον αυτό της συνεχιζόμενης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της απουσίας χρηματοδότησης, και της μείωσης της κατανάλωσης, η εταιρία, συνεχίζοντας τη στρατηγική βελτίωσης των λειτουργικών οικονομικών μεγεθών της, διατήρησε τον κύκλο εργασιών της και βελτίωσε το μικτό περιθώριο κέρδους. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v