Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Η ΓΣ ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού έως 5 εκατ.

Το ποσό του δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης και για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, και το δάνειο προορίζεται να καλυφθεί από περιορισμένο αριθμό προσώπων, μικρότερο των πενήντα, αναφέρει η εταιρία.

Πλαστικά Κρήτης: Η ΓΣ ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού έως 5 εκατ.

Σε συνέχεια της από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 2015 ενέκρινε την έκδοση Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το οποίο θα εκδοθούν έως 50 ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 100.000 € η καθεμία, με ετήσιο επιτόκιο 3% και διάρκεια 3 έτη.

Το ποσό του δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης (για την αγορά πρώτων υλών, την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων κ.τ.λ.) και για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, και το δάνειο προορίζεται να καλυφθεί από περιορισμένο αριθμό προσώπων, μικρότερο των πενήντα, αναφέρει η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v