Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στα 2,36 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εξάμηνο

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 2,36 εκατ. από 5,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2014.

Πλαίσιο: Στα 2,36 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο εξάμηνο

Επιδείνωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε στο εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος Πλαίσιο. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 7% από τα 143 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2014

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 4,9 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 50,7%, ενώ τα αποτελέσματα πριν από τους φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 58,1%.

Τέλος, αποτελέσματα μετά από τους φόρους υποχώρησαν κατά 59,3% στα 2,36 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 32 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με την υποχώρηση του δανεισμού οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα μεγαλύτερη από 24 εκατ.

Επιπλέον, ο όμιλος εμφάνισε σταθερά χαμηλό δείκτη Δανειακής Μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) στο 0,57 από 0,60 παρά την κατά 11 εκατ. έκτακτη
αφαίρεση κεφαλαίων των μετόχων.

Σημειώνεται ότι η Πλαίσιο πραγματοποίησε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 50 ευρωλεπτών ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Η Πλαίσιο επηρεάστηκε από την αβεβαιότητα του πολιτικο – οικονομικού περιβάλλοντος και την αδυναμία πρόβλεψης για την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς, όχι τόσο σε επίπεδο πωλήσεων η υποχώρηση των οποίων διατηρήθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό, αλλά κυρίως στη μη δυνατότητα ισόποσης μείωσης του κόστους πωληθέντων, ιδίως λόγω της ανατίμησης του δολαρίου, και των γενικών λειτουργικών εξόδων, δοθέντος ότι η μεσοπρόθεσμη στόχευσή μας είχε, και εξακολουθεί να έχει, ως βάση την επέκταση των εργασιών του Ομίλου. Ωστόσο, στο πρώτο εξάμηνο σημειώθηκαν δύο εξελίξεις ιδιαίτερα θετικές για τους μετόχους: αρχικά αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η επιστροφή σε αυτούς κεφαλαίων ύψους 11 εκ. ευρώ, δίχως να περιοριστεί η ρευστότητα του Ομίλου και στη συνέχεια, ως απόρροια ακριβώς αυτής της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, πετύχαμε να περιορίσουμε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 50% περίπου, και να ενισχύσουμε περαιτέρω την αυτοτέλειά μας σε κεφάλαιο κίνησης. Η στόχευση για το τρίτο τρίμηνο προσανατολίζεται, σε συνθήκες κεφαλαιακών ελέγχων, στην ομαλή διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά, σε περίοδο μάλιστα αυξημένης ζήτησης λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ήδη μέχρι σήμερα, η λήψη των πρώτων υλών και των εισαγόμενων προϊόντων εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό βαθμό, αναμένουμε δε περαιτέρω εξομάλυνση των κεφαλαιακών περιορισμών, μετά τις εκλογές, προς όφελος όχι μόνο των εργασιών της Πλαίσιο αλλά και της Εθνικής Οικονομίας στο σύνολό της. Για το υπόλοιπο της χρήσης 2015 επικεντρωνόμαστε στον έλεγχο και περιορισμό των μη ανελαστικών λειτουργικών εξόδων και παράλληλα εμπλουτίζουμε συνεχώς το προιοντικό μας μίγμα ώστε να ικανοποιούμε άμεσα τη συνεχώς διαφοροποιούμενη ζήτηση των πελατών μας και να ενισχύουμε τα περιθώρια απόδοσης για τους μετόχους μας».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2015 υπήρξε σημαντική ύφεση στην οικονομία, ύφεση που στον κλάδο μας «κρύφτηκε» πίσω από δύο τονωτικές ενέσεις, αυτή της παύσης αναλογικού σήματος στα νησιά και κυρίως αυτής του προγράμματος Ψηφιακής Αλληλεγγύης. Και οι δύο αυτές σημαντικές δράσεις αφορούσαν σε μικρότερες πόλεις της Ελλάδος, πόλεις που λόγω του επιχειρηματικού του μοντέλου το Πλαίσιο δεν δραστηριοποιείται επαρκώς και άρα δεν είχε μερίδιο από αυτό το έκτακτο κύμα αγορών. Στο τέλος του Ιουνίου η οικονομία υπέστη βαρύ πλήγμα λόγω των capital controls, γεγονός που επηρέασε και την καταναλωτική δύναμη, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής προϊόντων. Σίγουρα η αγορά σήμερα ζει εποχές αστάθειας και συνεχούς αναδιάρθρωσης, συνθήκες που δοκιμάζουν στα όρια την οικονομία. Στις δύσκολες συνθήκες όμως το Πλαίσιο πάντα βρίσκει ευκαιρία. Παρ' όλη την επιδείνωση της οικονομίας, με το νέο χρόνο ανοίγουμε ένα superstore 2.000τμ στην Αθήνα και παράλληλα προχωράει το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης του δικτύου μας. Με υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, έχοντας ηγετική θέση στον κλάδο τεχνολογίας και ειδών γραφείου και μία δυνατή ομάδα με περισσότερους από 1.250 ανθρώπους ο μόνος δρόμος είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής».

*Δείτε τα αποτελέσματα του ομίλου στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v