Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για Interwood

Χωρίς επιφύλαξη είναι τα φορολογικά πιστοποιητικά που έλαβαν η εταιρία Interwood-Ξυλεμπορία και οι θυγατρικές της DIPO και ELTOP για τη χρήση 2014.

Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για Interwood
Η εταιρία Interwood-Ξυλεμπορία ΑΤΕΝΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2014 (φορολογικό έτος 2014) που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, τόσο στην ίδια όσο και στις θυγατρικές της «DIPO A.Ε.» και «Αφοί Τροκούδη ELTOP ΑΒΕΕ», εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v