Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΚΟ

v