Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Αύξηση 103,43% στα κέρδη ομίλου

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Δρομέας για το εξάμηνο του 2007 έφθασαν στα 533 χιλ. ευρώ το 2007, έναντι 262 χιλ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 103,43%. Αύξηση 55,30% στα κέρδη της μητρικής.

Δρομέας: Αύξηση 103,43% στα κέρδη ομίλου
Ικανοποιητικά εξελίσσονται τα μεγέθη της μητρικής ΔΡΟΜΕΑΣ και για το εξάμηνο του τρέχοντος έτους, 2007.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση 5,58% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 8,43 εκατ. ευρώ το 2006, ανήλθε στα 8,90 εκατ. ευρώ το 2007

Τα κέρδη EBIDTA το 2007 ανήλθαν στα 1.811 χιλ. ευρώ έναντι 1.158 χιλ. ευρώ το 2006 , με αύξηση 56,39%.

Τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα 615 χιλ. ευρώ το 2007, έναντι 396 χιλ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 55,30% και κατανεμημένα βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,035 ευρώ, έναντι 0,023 ευρώ, στο αντίστοιχο περσυνό εξάμηνο.

Με προσωρινά στοιχεία ο κύκλος εργασιών μέχρι σήμερα 30/08/07 παρουσιάζει αύξηση 4,61%, ήτοι 11,8 εκ. ευρώ το 2007, έναντι 11,28 εκ. ευρώ, μέχρι 30/08/06 & ποιοτική διαφορά, ότι το σύνολο του κύκλου εργασιών των πωλήσεων εξωτερικού αποτελεί για την φετινή χρονιά το 27 % του τζίρου, έναντι 23 % του 2006.

Με την ίδια πορεία εξελίσσονται τα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ για το εξάμηνο του τρέχοντος έτους, 2007.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση 6,32% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 8,46 εκατ. ευρώ το 2006, ανήλθε στα 9,00 εκατ. ευρώ το 2007.

Τα κέρδη EBIDTA το 2007 ανήλθαν στα 1.756 χιλ. ευρώ έναντι 1.012 χιλ. ευρώ το 2006, με αύξηση 73,51%.

Τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα 533 χιλ. ευρώ το 2007, έναντι 262 χιλ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 103,43%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v