Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Διευκρινίσεις για τον ορκωτό και την έκθεση ελέγχου 2022

Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από σχετικό δημοσίευμα.

Δρομέας: Διευκρινίσεις για τον ορκωτό και την έκθεση ελέγχου 2022

Η εταιρεία  ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ (εφεξής η «Εταιρία»), μετά και από σχετικό δημοσίευμα σε διαδικτυακό μέσο και την με αριθμό πρωτοκόλλου 1212/5-5-2023 επιστολή, που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρία, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/6/2022, είχε εκλέξει για τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2022, την Ελεγκτική Εταιρία «METRON Auditing AEOE» (από τώρα και στο εξής METRON), και ειδικότερα είχε ορίσει ως τακτικό ελεγκτή το τότε μέλος της METRON κο Δημήτριο Πλασταρά-Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η υπογραφή της Εκθέσεως Ελέγχου διαχειριστικής χρήσης 2022 της Εταιρίας από τον ως άνω ορισμένο τακτικό ελεγκτή κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΛΑΣΤΑΡΑ, ενόσω ο τελευταίος είχε εντωμεταξύ αποχωρήσει από την METRON, έλαβε χώρα μετά από συμφωνία του με την METRON και αφού είχε προηγηθεί η απαιτούμενη Ενημέρωση-Γνωστοποίηση περί των ανωτέρω προς την ΕΛΤΕ (με κοινοποίηση και προς το ΣΟΕΛ), η οποία έχει Αριθμό Πρωτοκόλλου: 082/12- 4-2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v