Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στα €2,13 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Revoil ανήλθε στα 470,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015 από 533,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,7%

Revoil: Στα €2,13 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο 9μηνο
Με περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA και το τρίτο τρίμηνο της χρήσης έκλεισε ο Όμιλος ΡΕΒΟΙΛ διατηρώντας παράλληλα την καθαρή κερδοφορία σε επίπεδο μητρικής στην οποία έχει επιστρέψει από το ξεκίνημα του 2015.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το σύνολο του εννιαμήνου ανήλθε στα 6,32 εκατ. ευρώ από 5,59 εκατ. ευρώ το 2014 εμφανίζοντας άνοδο 13,06% ενώ για τη μητρική η άνοδος διευρύνεται στο 42,4%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 470,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015 από 533,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,7% παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του Ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης , θέρμανσης και ναυτιλιακό) του Ομίλου το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν στα 512,7 εκατ. λίτρα έναντι 464,6 εκατ. λίτρα το 2014 εμφανίζοντας άνοδο 10,35% παρά το γεγονός ότι το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης κινήθηκαν πτωτικά. Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 4,98 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 16,56 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 2,35% έναντι 16,18 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων ο Όμιλος περιόρισε τις ζημιές του στα 2,11 εκατ. ευρώ έναντι 2,37 εκατ. το 2014 ενώ η μητρική επέστρεψε σε κερδοφορία 457,05 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 1,04 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο Όμιλος περιόρισε το αρνητικό αποτέλεσμα στα 2,13 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,37 εκατ. το 2014. Η μητρική έκλεισε με κέρδη μετά από φόρους 441,24 χιλιάδες ευρώ από ζημιές 1,04 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης το τρίτο τρίμηνο της χρήσης, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση επηρεάσθηκε από την οικονομική συγκυρία με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και την ευρύτερη ανασφάλεια να αποτυπώνεται στους μειωμένους όγκους στο σύνολο της αγοράς. Στη μητρική REVOIL η βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των συνεργειών από την αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών δομών της επιχείρησης οδήγησαν στην ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς και στη διατήρηση του κερδοφόρου αποτελέσματος. Η δραστηριότητα στη ναυτιλία μέσω της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ λόγω των χαμηλότερων ναύλων διεθνώς συμπίεσε τα αποτελέσματα συνολικά του Ομίλου.

Η πορεία του Ομίλου μέχρι το τέλος της χρήσης θα καθορισθεί και από τις πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης που συνδέονται κυρίως με τις καιρικές συνθήκες, ενώ σημαντική παράμετρος που διαμορφώνει τη ζήτηση για καύσιμα αποτελεί η βελτίωση ή μη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της ρευστότητας συνολικά στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Ο Όμιλος είναι σε εγρήγορση και προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες εφαρμόζοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό, βελτιώνοντας τα μερίδια αγοράς που κατέχει με την προώθηση νέων προϊόντων όπως το νέο πετρέλαιο κίνησης diesel xtra4 revolution που προσφέρει maximum απόδοση του κινητήρα, πλήρη αντιμυκητιακή προστασία και σημαντική οικονομία καυσίμου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v