Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξυγίανσης

Στη βελτίωση των μεγεθών της μέσω της μείωσης εξόδων και της συνέχισης των προσφορών στοχεύει η Δούρος για άρση των μετοχών της από την κτηγορία Επιτήρησης. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του τζίρου εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης.

Δούρος: Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξυγίανσης

Η εταιρία Δούρος, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 - 30.09.2015 και με βάση την παράγραφο 4.1.4.4. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για άρση των αιτιών που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από τις 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε την 31η.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2015 – 30.09.2015 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι ότι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση και ευελπιστεί ότι με το τέλος της τρέχουσας χρήσης θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Επίσης η εταιρία εξακολουθεί της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς να τονώνει τις πωλήσεις της.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρίας εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για την τόνωση των πωλήσεών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v