Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο:Εκπνέει στις 31/12 η προσθεσμία για το μέρισμα 2009

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010.

Πλαίσιο:Εκπνέει στις 31/12 η προσθεσμία για το μέρισμα 2009

Η ΠΛΑΙΣΙΟ ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009) και το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, βάσει του ν. 3697/2008) σε Ευρώ 0,108 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2009 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2015).

Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2009 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v