Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Ιανουαρίου

Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμενης.

Πλαστικά Κρήτης: Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Ιανουαρίου
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Πλαστικά Κρήτης, προσκαλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v