Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Εκτακτη συνέλευση για νέα ΑΜΚ

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 7 Απριλίου καλεί τους μετόχους η Τηλέτυπος με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μόλις κατά 171,6 ευρώ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από την τελευταία ΑΜΚ. Επιβεβαίωσε την παραίτηση του CEO Ν. Πεφάνη.

Τηλέτυπος: Εκτακτη συνέλευση για νέα ΑΜΚ

Με νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τηλέτυπος επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα που έχει προκύψει μετά και την άκαρπη ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε, καθώς το κεφάλαιο της εταιρίας ενισχύθηκε κατά μόλις... 171 ευρώ.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την Πέμπτη 7.4.2016 με θέματα ημερησίας διατάξεως μεταξύ άλλων

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

- την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο προέβη στην πιστοποίηση καταβολής ποσού 171,60 ευρώ το οποίο κατεβλήθη έναντι της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε από την τακτική Γ.Σ. της 26.5.2015.

Συνεπώς, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη της αυξήσεως και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσόν των 171,60 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 572 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξία 0,30 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν τούτου το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.238.071,60 ευρώ και κατανέμεται σε 100.793.572 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) εκάστης.

Επιπλέον η Τηλέτυπος επιβεβαίωσε ότι στις 11.3.2016 υπέβαλε την παραίτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νικόλαος Πεφάνης.

Οπως επισημαίνει, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιληφθεί του θέματος αυτού σε επικείμενη συνεδρίασή του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v