Πλαστικά Κρήτης: Στις 31/3 τα μεγέθη 2015

Την Πέμπτη 31/3 θα ανακοινώσει τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015 η εταιρία Πλαστικά Κρήτης. Στις 24/6 θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. όπου το Δ.Σ. της εισηγμένης θα προτείνει τη διανομή μερίσματος.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 31/3 τα μεγέθη 2015

Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης γνωστοποιεί, με βάση το οικονομικό της ημερολόγιο, ότι η ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

Σύμφωνα πάντα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της θα λάβει χώρα την Παρασκευή 24 Ιουνίου, όπου το Δ.Σ. θα προτείνει την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v