Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren Kombinat: Έκτακτη Γ.Σ. στις 13/4 για μέρισμα

Τη διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι 31/12/2014 και την εκλογή νέων μετοχών του Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η έκτακτη γενική συνέλευση της Mermeren Kombinat, η οποία θα διεξαχθεί στις 13 Απριλίου.

Mermeren Kombinat: Έκτακτη Γ.Σ. στις 13/4 για μέρισμα
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Mermeren Kombinat AD Prilep, κατά την συνεδρίασή του στις 21/03/2016, αποφάσισε τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 09.00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με θέματα ημερήσια διάταξης:

A: Διαδικαστικό μέρος

• Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης,
• Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
• Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
• Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

B: Λειτουργικό μέρος

• Διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι 31/12/2014.
• Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v