Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Αγορές μετοχών από τον Βασίλειο Γκρίσιν

Ο κ. Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. της Aλφα Γκρίσιν Infotech, αγόρασε στις 09/10/2007, 4.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές της εισηγμένης συνολικής αξίας 13.504.30 ευρώ.

Infotech: Αγορές μετοχών από τον Βασίλειο Γκρίσιν
Ο κ. Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. της Aλφα Γκρίσιν Infotech, αγόρασε στις 09/10/2007, 4.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές της εισηγμένης συνολικής αξίας 13.504.30 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v