Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Στην αγορά 137.401 ιδίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,6167% του μετοχικού κεφαλαίου, προέβη η εταιρία Revoil στο πλαίσιο διετούς προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ολοκληρώθηκε στις 28/4/2016.

Revoil: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η εταιρία Revoil ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εισηγμένης που είχε αποφασισθεί κατά τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 28/4/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διετή διάρκεια του προγράμματος (περίοδος 28/4/2014 - 28/4/2016) η εταιρία απέκτησε 137.401 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,6167% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 0,2815 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v