Lamda: Στο 1,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €9,4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Συνεχίζεται η καλή πορεία των εμπορικών κέντρων του ομίλου.

Lamda: Στο 1,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Συνεχίζοντας τη θετική πορεία που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2013, και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) της Lamda Development, κινήθηκε έντονα ανοδικά και αυτό το τρίμηνο παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% το Α' Τρίμηνο 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα €11,1 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €9,4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Ανάκαμψη των βασικών εμπορικών δεικτών

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο κατέγραψε οριακή άνοδο της τάξεως του 0,8%. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 99% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

Η λειτουργική κερδοφορία του "The Mall Athens" ανήλθε στα €6,8 εκατ. σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο κατά 7,9%. Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Η λειτουργική κερδοφορία του "Mediterranean Cosmos" στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €3,7 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 5,7%. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε οριακή άνοδο κατά 0,5%. Επίσης, σημειώθηκε και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 2,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.

Σε ότι αφορά το Golden Hall, η ετήσια λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €4,0 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 11,1%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκαν ανοδικά κατά 3,3% και 1,2% αντίστοιχα. Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας έχει καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην τριμηνιαία λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €0,4 εκατ. όσο ακριβώς και το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα €9,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,6% που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων. Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η μικρή άνοδος στους καθαρούς πληρωτέους τόκους και στους φόρους, έχει αντισταθμιστεί πλήρως από τη σημαντική άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων κατά €0,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο φέτος.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €408,3 εκατ. (€5,26 ανά μετοχή), σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με 31/12/2015.

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

Η μετοχή της Lamda Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Από τις αρχές του έτους τόσο η μετοχή όσο και ο γενικός δείκτης δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους . Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,03 στις 20/05/2016 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 23%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ("Net Loan to Value") ανέρχεται στο 40,9%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/03/2016, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 2.106.476 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,64% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,85 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

"To πρώτο τρίμηνο του 2016 συνεχίσαμε τη θετική πορεία του προηγούμενου έτους, με θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Η επιτυχημένη πελατοκεντρική στρατηγική μας και η εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος στα εμπορικά μας κέντρα, μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v