Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Με 54,14% ο κ. Γ. Συνατσάκης

Ο κ. Γεώργιος Συνατσάκης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μετοχολογίου της εταιρίας στις 26.10.2007, κατέχει το 54,14% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Δομικής Κρήτης, δηλαδή 8.677.412 μετοχές.

Δομική Κρήτης: Με 54,14% ο κ. Γ. Συνατσάκης
Ο κ. Γεώργιος Συνατσάκης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μετοχολογίου της εταιρίας στις 26.10.2007, κατέχει το 54,14% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Δομικής Κρήτης, δηλαδή 8.677.412 μετοχές.

Κανείς άλλος μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v