Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πού χρωστάει η Μαρινόπουλος

Τα ποσά που τους χρωστά ο όμιλος Μαρινόπουλου αποκαλύπτουν στις επιστολές τους προς το Χρηματιστήριο οι εισηγμένες. Ποιες έχουν τα μεγαλύτερα ανοίγματα, ποιες έχουν κινηθεί νομικά για να εισπράξουν τα οφειλόμενα.

Πού χρωστάει η Μαρινόπουλος

Η αίτηση υπαγωγής της Μαρινόπουλος στο άρθρο 99 και το ιλιγγιώδες ποσό των ανοιγμάτων της (1,8 δισ.) έχει προκαλέσει τεκτονικούς τριγμούς στην εγχώρια αγορά εμπορίου.

Ειδικά το άνοιγμα προς προμηθευτές (που δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες για εκτεταμένο «ντόμινο» λουκέτων στην αγορά) φαίνεται πλέον να προσεγγίζει το 1 δισ., χωρίς να είναι γνωστό το πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές μεταξύ των εταιριών αυτών.

Από το «τσουνάμι» των χρεών προφανώς επηρεάζονται και εισηγμένες εταιρίες από τον κλάδο των τροφίμων.

Ηδη οι εισηγμένες, απαντώντας σε ερωτήματα που τους έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρέχουν διευκρινίσεις για το ύψος των απαιτήσεων που έχουν στη Μαρινόπουλος.

*Η Grivalia ανακοίνωσε ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεων από τη λειτουργική µίσθωση τεσσάρων εµπορικών ακινήτων (µέρος του οποίου καλύπτεται από τραπεζικές εγγυήσεις) ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ. 

* H Σαράντης ανακοίνωσε ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη έχει από τον Δεκέμβριο του 2015 διακόψει τη συνεργασία με την εταιρεία, την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα.

* Από την πλευρά της η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται την 30.06.2016 σε €7,8 εκατ. και αφορά σε οφειλόμενα μισθώματα, πλέον χαρτοσήμου, για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων. Παράλληλα σημειώνει ότι έχει απαιτήσεις ύψους €17,3 εκατ. από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου.

* Η Creta Farms ανακοίνωσε πως το συνολικό ύψος χρεών της Μαρινόπουλος ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκατ., εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 0,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, συμπληρώνει.

* Σε ό,τι αφορά στην Καραμολέγκος επισημαίνει ότι οι συνολικές άμεσες και έμμεσες (ABC Factors και αντιπρόσωποι) απαιτήσεις στις 31/5/2016 ανέρχονταν σε €10,82 εκατ. ευρώ.

* Η Νίκας υπογραμμίζει ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται την 30/6/2016 σε € 4,2 εκατ. Μέρος αυτού του ποσού (€1 εκατ.) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring). Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από τη Μαρινόπουλος στην εισηγμένη ανέρχεται σήμερα σε €3,2 εκατ.

* Από την πλευρά της, η Foodlink τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου στις 30 Ιουνίου ανέρχεται σε €3.085.883,60 και σε €3.173.395,91 αντίστοιχα, για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.

* Η Κρι-Κρι σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων είναι της τάξης των €5.500 περίπου. Εξ αυτού, για ποσό €5.000 περίπου έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της Μαρινόπουλος.

* Η Παπουτσάνης σημειώνει ότι η συνολική οφειλή της Μαρινόπουλος προς την εισηγμένη διαμορφώνεται σε €368.268,39. Η οφειλή την 30.6.2015 ανήρχετο σε €510.318,04.

* Η εταιρία Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ έχει συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρίας από την Μαρινόπουλος Α.Ε. 0,75 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 0,640 εκατ. είναι καλυμμένες με επιταγές που ήδη έχουν σφραγιστεί λόγω μη πληρωμής αυτών. Η εταιρία έχει προβεί ήδη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και έχει εκδώσει διαταγές πληρωμής καθώς και σχετική μήνυση.

* Σε ό,τι αφορά στον Μπουτάρη επισημαίνεται πως θυγατρική εταιρία του ομίλου συνεργάζεται με τη Μαρινόπουλος. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται σε ποσό €152.356,51.

* Η Εβροφάρμα τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από τη Μαρινόπουλος κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 677.939,58 και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε € 40.254,11, για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.

* Η Μύλοι Λούλη ανακοίνωσε ότι η Μαρινόπουλος έχει οφειλές ύψους 360.912,59 ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 27.180,02 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 333.732,57 ευρώ.

* Ο όμιλος Δέλτα ανέφερε ότι το ύψος των απαιτήσεων προς τη Μαρινόπουλος διαμορφώνεται στα 18,7 εκατ. ευρώ.

* Από την πλευρά του, ο όμιλος Μπαρμπα Στάθης-Αραμπατζής έχει απαιτήσεις 7,7 εκατ. από την εταιρία.

* Η Μαρινόπουλος έχει επίσης οφειλές στη Vivartia 0,9 εκατ. ευρώ.

* Σε ό,τι αφορά στη Singularlogic, τα χρέη της Μαρινόπουλος στον όμιλο διαμορφώνονται στο 1,3 εκατ. ευρώ.

* Η Κτήμα Λαζαρίδη τονίζει πως η εκκρεμής απαίτηση της εταιρίας από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα σε 137.109,52 ευρώ και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 36.167,52 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 100.942,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v