Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 29/7 η ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος

Η Jumbo θα αποφασίσει στις 27 Ιουλίου για τη διανομή έκτακτου μερίσματος συνολικά 36.736.134,93 ευρώ.

Jumbo: Στις 29/7 η ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος

Την 29η Ιουλίου όρισε η Jumbo ως ημερομηνία για την αποκοπή του έκτακτου μερίσματος, ενώ θα αρχίσει να καταβάλλεται στις 4 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως η Jumbo πραγματοποιεί στις 27 Ιουλίου έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, για τη διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,27 ανά μετοχή (επί συνόλου 136.059.759 μετοχών της εταιρίας) το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v